Przejdź do treści

Rodo

BAGIRLS PROJECT informacyjna zgodnie z RODO

Informujemy, że:

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrazonej powyzej jest BAGIRLS PROJECT Zofia Grzybowska z siedzibą przy Stockholmer Str. 30, 13359 Berlin Mitte, bagirls.project@gmail.com

2. Celem zbierania danych jest zakup przez Ciebie oferowanych przez BAGIRLS PROJECT towarów i usług, a także wykonania ciążących na BAGIRLS PROJECT obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.

3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy, sprzedaży.

4. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie umowy, sprzedaży.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Wybierz swoją walutę / Choose your currency
PLN Złoty polski
EUR Euro